Uglašeni odnosi Drago Švajger psihoterapija

Drago Švajger

Magister zakonske in družinske terapije

Sem magister zakonske in družinske terapije ter kandidat za doktorski naziv. Svoje znanje sem poglabljal in nadgrajeval na izpopolnjevanju iz zakonske in družinske terapije ter opravil stažiranje na Študijsko-raziskovalnem centru za družino. Kot strokovnjak sem vključen v reden proces supervizije. Redno pa se udeležujem različnih izobraževanj. V okviru doktorskega študija znanstveno raziskovalno delo posvečam raziskovanju učinkov relacijske zakonske terapije in glasbene terapije.

O meni

Moj cilj je skupaj z vami odkriti vaš notranji vir moči in tako slovo od starih vzorcev. Skupaj smo na poti odkrivanja novih lepih trenutkov v vašem življenju.
Izobraževanja za delo z mladostniki in otroci
Mag. študij zakonske in družinske terapije
Doktorat s področja zakonske in družinske terapije
Stažiranje na Študijsko raziskovalnem centru za družino
Vodenje predavanj in delavnic
Delo z mladostniki in otroci me je od vedno veselilo. Poznavanje vedenja, odnosov, psiholoških motivov vedenja, predvsem pa spoznavanje vsakega posameznika – to psihoterapevtu omogoča, da lahko posamezniku pomaga v največji možni meri.
Svoje znanje sem poglabljal in nadgrajeval na izpopolnjevanju iz zakonske in družinske terapije, ter opravil stažiranje na Študijsko raziskovalnem centru za družino. Teoretično delo in praksa omogočata celovit vpogled v obnašanje posameznikov in delovanja v skupini.
V okviru doktorskega študija znanstveno raziskovalno delo posvečam raziskovanju učinkov relacijske zakonske terapije in glasbene terapije.
Pri svojem delu sledim etičnemu kodeksu Združenja zakonskih in družinskih terapevtov, ki mi predstavlja pomembno vodilo pri mojem psihoterapevtskem delu.
Vodim različna predavanja na temo osebne rasti, krepitve dobre samopodobe, predelave travme, čustvenih in fizičnih zlorab.

2010
2014
2017
2019
2020

Izkušnje na področju dela z ljudmi sem med drugim pridobival tudi skozi zaposlitev, kot vodja projektov v podjetju, ki se ukvarja z upravljanjem s človeškimi viri. Predvsem sem pridobival izkušnje in znanje pri spodbujanju potencialov zaposlenih za doseganje poklicne uspešnosti in njihove motiviranosti, razvijanju strategij uspešnega vodenja, učinkovitosti razreševanja konfliktnih situacij in asertivne komunikacije med zaposlenimi.

Pomemben del pri opravljanju mojega psihoterapevtskega dela je tudi lastna terapevtska izkušnja, s pomočjo katere sem se uglaševal, in raziskoval lastne notranje stiske, konflikte in vsebine, ki so me mnoga leta ovirale pri izpolnjujočem življenju in pristnejših odnosih.

 

Pri svojem delu sledim etičnemu kodeksu Združenja zakonskih in družinskih terapevtov, kar mi predstavlja pomembno vodilo pri mojem psihoterapevtskem delu.

 

Psihoterapevtske izkušnje sem pridobival na naslednjih področjih:

 • dokončan magistrski študij zakonske in družinske terapije, Univerza v Ljubljani,
 • izpopolnjevanje iz zakonske in družinske terapije, Univerza v Ljubljani,
 • doktorski študij s področja zakonske in družinske terapije, Univerza v Ljubljani,
 • opravljeno stažiranje na Študijsko-raziskovalnem centru za družino,
 • izobraževanja za delo z mladostniki in otroki,
 • član Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije,
 • vodja organizacijskega odbora v Združenju zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije,
 • vključenost v različne znanstveno-raziskovalne projekte, podprte s strani Univerze v Ljubljani in Ministrstva za izobraževanje znanost in šport (ŠIPK, PKP, Hiša znanosti, idr.)
 • več let sem kot prostovoljec vodil delavnice, namenjene osebam s težavami v duševnem zdravju (ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje),
 • psihoterapevt in vzgojitelj na taboru (Projekt “Moj izziv”, podprt s strani Ministrstva RS za zdravje),
 • vodim različna predavanja na temo osebne rasti, krepitve dobre samopodobe, predelave travme, čustvenih in fizičnih zlorab,
 • vodim delavnice terapij s pomočjo glasbe (terapija z glasom in pevska terapija),
 • vodja projektov upravljanja s človeškimi viri (kadrovska agencija),
 • vodja upravljanja projekta (Nacionalni inštitut za javno zdravje).