Jure Pavlič - portret terapevta

Jure Pavlič

Magister zakonske in družinske terapije

Poleg magisterija zakonske in družinske terapije, sem svoje znanje dodatno poglabljal in se usposobil za poklic psihoterapevta na izpopolnjevanju iz zakonske in družinske terapije. Kot strokovnjak sem pri svojem delu s klienti vključen v redni proces supervizije. Klientom zagotavljam strokovnost, anonimnost, sočutno držo in varen prostor, kjer lahko brez predsodkov spregovorijo o svojih stiskah in težavah. Pri svojem delu sledim etičnemu kodeksu Združenja zakonskih in družinskih terapevtov. V centru Uglašeni odnosi sodelujem kot samostojen psihoterapevt od leta 2021.

Izkušnje

Psihoterapevtske izkušnje sem pridobival na naslednjih področjih:

  • magister zakonske in družinske terapije, Univerza v Ljubljani
  • izpopolnjevanje za zakonske in družinske terapevte, Univerza v Ljubljani
  • sodelovanje na kongresu zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije
  • izobraževanja za delo z mladostniki in otroci
  • strokovno usposabljanje za delo osebne asistence, pomoč in podporo uporabnikom, Active Assistence, London, UK
  • opravljanje dela osebne asistence, zavod Brez ovir, Ljubljana
  • prostovoljstvo pri društvu Legebitra v Ljubljani – svetovanje in podporne skupine za LGBT+ uporabnike
  • prostovoljstvo pri društvu Vera in Luč v Ljubljani – podpora posameznikom z motnjami v razvoju
  • prostovoljstvo pri društvu Vita v Ljubljani – pomoč in podporne skupine za posameznike, ki so utrpeli možganske poškodbe